Nowości w Prawie zamówień publicznych Funkcjonalności i jakżeNowości w Prawie zamówień publicznych. Funkcjonalności i jakże wykonawca ma z nich korzystać. Wykonawcy wcześniej od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. W świetle tych przemian istotne staje się pytanie jakże należy wykonać się formalno-prawnie i organizacyjnie, żeby skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówień publicznych? W trakcie artykułu, odpowiadając na pytania wskazane w programie, omówimy krok po kroku: jakie są obowiązki i uprawnienia wykonawcy również jakie czynności musi on podjąć i w jakim czasie, by skutecznie rywalizować z innymi wykonawcami i zakończyć swój udział w postępowaniu sukcesem, czyli zawarciem umowy z zamawiającym. W trakcie artykułu uczestnicy otrzymają rzeczowe wskazówki, gdzie szukać informacji na temat wszczętych postępowań, jak analizować dokumentację i jakże opracować się do udziału w przetargu, by skutecznie uświadomić sobie wymagania podmiotowe, w tym jak prawidłowo wykonać i złożyć oświadczenie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia z wykorzystaniem ESPD i jakim sposobem opracować ofertę, ażeby nie podlegała odrzuceniu. Ponadto omówione zostaną w świetle aktualnego orzecznictwa KIO i SO czynności podejmowane wcześniej w trakcie oceny ofert. Zwrócimy uwagę na nowe regulacje prawne dotyczące formy dokumentów i środków komunikacji. Artykuł na rzecz do przedsiębiorców borykających się z zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. Aktualne regulacje prawne w zakresie zamówień publicznych. Jakie zamówienia publiczne wzory pism i dokumentów do pobrania przemiany czekają wykonawców w związku z elektronizacją systemu zamówień publicznych? Miniportal e-zamówienia i portal ogólnoinformacyjny e-Zamówienia jakie są funkcjonalności i jakim sposobem wykonawca ma z nich korzystać? Gdzie szukać informacji na temat wszczętych postępowań publicznych? Jakie normy obowiązują uczestników postępowania publicznego? Jak rachować terminy, by skutecznie podejmować czynności w trakcie postępowania? Na co zwracać uwagę w trakcie analizy zapisów ogłoszenia i siwz? W który sposób i kiedy zadawać pytania innymi słowy używać ze środków ochrony prawnej? Jakie zapisy siwz powinny budzić wątpliwości? Jakie są możliwe formy udziału wykonawcy w postępowaniu kiedy samodzielnie, a kiedy w konsorcjum innymi słowy z wykorzystaniem zasobów podmiotu innego (prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych form udziału)? Czym jest self-cleaning i w jaki sposób prawidłowo z niego skorzystać? W który sposób stworzyć się technicznie i organizacyjnie do dochowania nowej elektronicznej formy komunikacji przy składaniu oferty, wniosku albo dokumentów? Kiedy obowiązuje rodzaj pisemna, a kiedy elektroniczna? Jak prawidłowo zabezpieczyć ofertę wadium w zależności od formy wadium, formy wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, a zarówno od wartości zamówienia i od elektronizacji? Jakie informacje mogą być zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jakie kroki trzeba podjąć, ażeby to zastrzeżenie było skuteczne? Jakie czynności można, a jakie trzeba podjąć w trakcie oceny ofert, podczas gdy zamawiający poprawia omyłki lub wzywa do wyjaśnień? W jaki sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, tak aby skutecznie potwierdzić spełnienie warunków zamówienia publiczne wzory oświadczeń udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, opcja uzupełniania i przedkładania oryginalnych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny innymi słowy kosztu i skutecznie dowieść, że należność lub koszt są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia?

Komentarze: 2


noavatar.png
spółka jaki podatek 2019-12-22

Naprawdę lubię twój styl pisania, świetne informacje, dzięki za to: D. - Pokażę ci strach w garstce kurzu. przez T. S. Eliota.

noavatar.png
Krzysztof Gawroński napisał Wzory dokumentów 2020-04-28

Cześć, zrobiłeś niesamowite zadanie. I na pewno go digg i osobiście polecam moim znajomym. Jestem przekonany, że będą korzystać z tej witryny.

Najnowsze artykuły:

Top